Chương trình Sân khấu

Cuộc đời của mẹ

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Cần Thơ

Người thực hiện : Hồng Quân

Thời lượng : 96.20 phút

“CUỘC ĐỜI CỦA MẸ” - một quyển hồi kí về quá trình nhận thức, giác ngộ và chiến đấu như một người chiến sĩ dũng cảm của người phụ nữ- nhà hoạt động cách mạng NGUYỄN THỊ MỘT. Bà Một là hình ảnh tiêu biểu của bao cô gái, người phụ nữ, người mẹ đã dành trọn cuộc đời mình cho quê hương, xứ sở. Uất hận và hờn căm khi đất nước rơi vào đêm trường nô lệ; vui mừng khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đấu tranh giành độc lập; kiên cường và buất khuất trước những đòn tra tấn dã man của kẻ thù- Đó là tất cả những gì điển hình nhất, rõ nét nhất về những điều mà người Việt Nam đã chịu đựng, đã hành động, đã chiến đấu để có được ngày hôm nay.