Chương trình Sân khấu

Cái Chẹt nghĩa tình

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang

Người thực hiện : Ngọc Thanh - Minh Trí

Thời lượng : 57.11 phút

Vở kịch “Cái chẹt nghĩa tình” là câu chuyện xảy ra tại cồn bên sông Tiền, trong những năm qua việc học tập làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức và mỗi người cán bộ phải luôn là tấm gương sáng để người dân tin tưởng. Bên cạnh những gương mặt điển hình vẫn còn những tư tưởng lệch lạc, tha hóa, cửa quyền, tham nhũng của một số cán bộ trong các cơ quan chính quyền dựa vào những chủ trương ban hành móc ngoặc với phần tử xấu tư lợi cho mình, làm khó nhân dân làm cho người dân ngày càng mất đi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc sống. Bên cạnh đó nạn khai thác cát đá lậu ở các lòng sông vẫn tiếp tục diễn ra dù nhà nước có chủ trương ngăn cấm đây là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng sạt lỡ và biến đổi khí hậu của nước ta hiện nay. Đây là một đề tài nóng của xã hội hiện nay và cũng là một hồi chuông cảnh báo cho tình trạng quan liêu cửa quyền, tha hóa,tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ hiện nay cũng như những vấn nạn về môi trường cần được giải quyết để cuộc sống của người dân ngày càng ổn định hơn và tốt đẹp hơn.