Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm

Thuận Thiên

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

Người thực hiện : THÀNH TRUNG

Thời lượng : 59.25 phút