Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm

Ngàn hoa dâng Bác

Đơn vị sản xuất : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Người thực hiện : HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH TFS

Thời lượng : 99.19 phút