Chương trình Đối thoại - Tọa đàm

Mạng xã hội - Mặt trận tư tưởng mới

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Người thực hiện : Đinh Nhiên, Hoàng Quỳnh, Xuân Thủy, Phương Nam, Minh Quang

Thời lượng : 39.20 phút

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, sự bùng nổ của mạng xã hội đã góp phần kết nối thế giới, phát triển cộng đồng. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng đã cho thấy những mặt tiêu cực, trở thành công cụ để các đối tượng xấu lợi dụng gây ra nhiều hệ quả khôn lường. Có thể thấy, MXH ngày nay đã trở thành mặt trận tư tưởng mới, mà ở đó là cả một cuộc chiến để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội. Chương trình tọa đàm: Mạng xã hội - Mặt trận tư tưởng mới bàn về mối liên hệ giữa MXH và các vấn đề chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh, phân tích nguyên nhân của các sự việc, đối tượng thực hiện và tiếp nhận thông tin, một số âm mưu thủ đoạn của đối tượng xấu… Từ đó, đưa ra các biện pháp trong công tác quản lý, xử lý những hành vi sai phạm, đồng thời, đưa ra khuyến cáo cho người dân.