Chương trình Đối thoại - Tọa đàm

Lũ lụt bất thường, thiên tai hay nhân tai

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Nha Trang

Người thực hiện : Văn Tấn Quýnh-Lê Thị Ái Linh_Phạm Văn Việt_Nguyễn Duy Hoàng_Phạm Trung Việt

Thời lượng : 41.27 phút

Đợt mưa lũ trong tháng 8 năm nay để lại thiệt hại vô cùng nặng nề cho khu vực Tây Nguyên và Nam bộ. Một trong những lý do khiến cho thiệt hại thêm nặng nề chính bởi lũ lụt khá bất thường, nằm ngoài khả năng ứng phó của người dân và chính quyền địa phương. Bất thường lũ lụt- do thời tiết cực đoan hay còn lý do nào khác? Đã có những mặt trái trong phát triển nóng làm phá vỡ quy hoạch đô thị, gây tổn hại đến môi trường dẫn đến lũ lụt bất thường, nhất là ở Phú Quốc và Đà Lạt.