Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm

Đường chúng ta đi

Đơn vị sản xuất : Ban SX các chương trình giải trí, Đài THVN

Người thực hiện : Vũ Thanh Hường

Thời lượng : 90.23 phút

chương trình “Đường chúng ta đi” được thực hiện nhằm tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có ý nghĩa chính trị rộng lớn. Chương trình đã mang đến một cái nhìn toàn cảnh về ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.