Chương trình Đối thoại - Tọa đàm

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Huế

Người thực hiện : Bảo Hân-Minh Thục-Vân Giang-Hoàng Thủy-Văn Thanh

Thời lượng : 21.35 phút

Mô hình “ Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giúp cho ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, bám ngư trường, tham gia xây dựng địa phương vững mạnh. Thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp bà con ngư dân trao dồi những kiến thức, kinh nghiệm, đoàn kết ,hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất cũng như phải đối diện với những rủi ro,hiểm nguy trong quá trình đánh bắt trên biển. Qua đó nhằm xây dựng "Thế trận lòng dân trên biển", góp phần vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.