Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm

Bản hùng ca mùa xuân

Đơn vị sản xuất : Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thời lượng : 99.30 phút