Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm

30 năm sứ mệnh FDI

Đơn vị sản xuất : Ban Thời sự, Đài THVN

Người thực hiện : Vũ Thị Xuân Dung, Nguyễn Hữu Bằng, Lưu Hoàng Tuấn

Thời lượng : 66.30 phút