Dây nơ xanh

Đơn vị sản xuất : Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thời lượng : 16.38 phút

Chương trình "Dây nơ xanh" cung cấp những kiến thức y khoa cơ bản nhất cho trẻ em trong việc phòng tránh ung thư từ xa, thông qua việc khuyến khích các em thực hiện lối sống lành mạnh.