Biệt đội vịt nhí

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

Người thực hiện : Phòng Văn nghệ

Thời lượng : 19.23 phút

Biệt đội vịt nhí