Bài ca màu xanh

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Người thực hiện : Hồng Nhung – Hà Khánh – Nguyễn Nam – Ngô Tín – Hồng Khánh

Thời lượng : 18.40 phút

Chương trình ca nhạc tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó chương trình còn mang tính giải trí, giáo dục thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường từ những điều nhỏ nhất…