Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Văn hoá ẩm thực lòng hồ Sông Đà

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La

Người thực hiện : Hoàng Thu, Bích Thuận, Thuy Huyền Phòng Biên tập tiếng dân tộc

Thời lượng : 26.58 phút

Chuyên đề : Giới thiệu về nét văn hóa ẩm thực đặc sắc vùng lòng hồ Sông Đà