Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Thủ lĩnh bản Na Lợt

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Người thực hiện : Hiến Chương, Lang Linh

Thời lượng : 25.06 phút

Tác phẩm “Thủ lĩnh người Khơ mú bản Na Lợt” nói về tấm gương bí thư chi bộ bản Na Lợt, ở xã biên giới vùng cao của Nghệ An. Đây là một tấm gương Bí thư chi bộ có sự nhạy bén với cái mới, tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần làm ổn định ANTT trên địa bàn. Từ sự giúp đỡ của anh, nhiều hộ đồng bào người dân tộc Khơ mú đã có thêm kiến thức trong sản xuất, trở thành nhân tố điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương.