Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Thanh niên Chăm khởi nghiệp

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận

Người thực hiện : Minh Triều – A Xuyến

Thời lượng : 26.25 phút

Phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhiều tấm gương thanh niên dân tộc Chăm đã khởi nghiệp thành công từ ý chí và nghị lực.