Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Sư cả làng Chăm

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận

Người thực hiện : Hữu Thọ - Na Uy - Diên Dũng

Thời lượng : 21.12 phút

Nội dung tác phẩm: Sư cả Thường Xuân Hữu ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong là người được đồng bào Chăm huyện Tuy Phong kính trọng, được chính quyền địa phương gửi trọn niềm tin mỗi khi cần đến sự vận động đồng bào tham gia công tác xã hội hay việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông được bầu chọn làm Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 đến nay, được tỉnh ủy Bình Thuận tuyên dương việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2018. Ông là người được xem như là chất keo kết dính tạo ra sự đoàn kết trong cộng đồng người Chăm, sự quyết tâm, đồng lòng của nhân dân cùng với chính quyền địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới.