Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Lủng Mình

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Người thực hiện : Đặng Hương- Triệu Thương

Thời lượng : 25.48 phút

Tinh thần hiếu học, vượt khó đi lên của bản người Dao