Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Làng nông thôn mới

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai

Người thực hiện : Song Nguyễn–Hữu Lanh–Mạnh Hà–Phan Nguyên–Cao Dũng–Ksor Tuối–Nay H’Ne–Siu Tuor–Dương Trung

Thời lượng : 26.38 phút

Xuất phát từ tình hình thực tế đặt ra trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay, Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị 12, với nhiều giải pháp, mục tiêu hướng tới nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số - Đây là cách làm riêng và mang tính đột phá ở Gia Lai dựa trên đặc thù, điều kiện thực tế của mỗi vùng, miền và được bà con đồng thuận tham gia: Nhiệm vụ then chốt là thực hiện 2 hợp phần: Sắp xếp lại khu dân cư và tổ chức lại sản xuất, nhằm hướng đến một muc tiêu, đích đến cuối cùng là giúp người dân được thụ hưởng từ những thành quả do chính mình tạo ra…