Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

khám phá sắc màu văn hóa Khmer ở Trà Vinh

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh

Người thực hiện : phòng biên tập Khmer

Thời lượng : 24.33 phút

người khmer trà vinh là một phận gắn liền trong cộng đông người khmer ở đông bằng sông cửu long....