Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Đồng bào Khmer chuyển mình nhờ xây dựng nông thôn mới

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang

Người thực hiện : THU HÀ - SARASE - THU THẨM

Thời lượng : 21.34 phút

ĐỒNG BÀO KHMER CHUYỂN MÌNH NHỜ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI