Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Chuyện người nghèo xin thoát nghèo ở Quảng Ninh

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh

Người thực hiện : Tằng A Năm, Lý Thảo, Nguyễn Hưng, Duy Thành

Thời lượng : 26.45 phút

Trong khi ở nhiều địa phương, một bộ phận hộ nghèo dù điều kiện sống đã được nâng cao nhưng không muốn thoát nghèo mà vẫn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thì ở các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh dù cuộc sống người dân còn khó khăn nhưng đã có hàng trăm hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Tác phẩm sẽ giới thiệu những tấm gương hộ nghèo tiêu biểu tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo; Đồng thời thấy được cách làm sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững. Câu chuyện hộ nghèo viết đơn xin thoát nghèo ở Quảng Ninh giờ đang lan rộng ra nhiều địa phương và trở thành phong trào giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.