Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Chuyện của Y Hy

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Người thực hiện : Kịch bản: Hoàng An – Quay phim: Hồng Quang

Thời lượng : 25.18 phút

Cộng đồng người dân tộc Ê đê có những đóng góp không nhỏ vào quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa. Mạch nguồn văn hóa Ê đê tạo nên một sức sống bền bĩ, mang bản sắc độc đáo, hòa nhập chung vào văn hóa truyền thống địa phương. Bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa người Ê đê là tấm lòng, ước mơ, tâm huyết và công sức của bao người. Đó là kho tàng văn hóa dân gian mang đậm khát vọng, ý chí vươn lên của cả một cộng đồng, thấm đượm âm hưởng của đại ngàn hùng vĩ.