Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Bước ngoặt giảm nghèo bền vững

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau

Người thực hiện : Tùng Linh, Sa Thươl, Hoàng Nam, Thanh Huy, Hoàng Chói, Thanh Phúc

Thời lượng : 21.37 phút