Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Xây dựng Đảng - Mỗi kỳ một chuyện

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái

Người thực hiện : Trần Tiến - Xuân Quỳnh

Thời lượng : 14.28 phút

Giới thiệu tấm gương bí thư chi bộ thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái là bàTrần Thị Phương trong công tác vận động đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện các phong trào tại cơ sở.