Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Xạ thủ đua tài

Đơn vị sản xuất : Công ty Truyền thông Viettel (Viettel Media)

Người thực hiện : Tác giả: Dương Tuấn Linh

Thời lượng : 28.13 phút

Trải nghiệm của những người ngoài quân đội với bộ môn bắn súng thông qua các cuộc thi đấu. Nhân vật trải nghiệm là 2 diễn viên Hoài An, Thanh Hương với súng ngắn K-547 và K-59.