Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Ứng xử thời công nghệ

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

Người thực hiện : Tạ Thị Giang - Phan Xuân Bình - Bùi Hiếu Thuần

Thời lượng : 17.11 phút

Hiện nay, nhờ lĩnh vực CNTT phát triển mà cuộc sống của con người đã có những thay đổi căn bản, mọi người dễ dàng kết nối với nhau mọi lúc, mọi nơi nhờ vào internet và mạng xã hội. Mạng xã hội đã một hiện tượng xuất hiện và bùng nổ rất nhanh, rộng và hình thức tương tác đa chiều không phân biệt về khoảng cách không gian, thời gian; không lo ngại về khoảng cách địa lý. Mạng xã hội đang dần làm thay đổi cách sống và làm việc của không chỉ cá nhân, mà toàn xã hội. Trong khuôn khổ của Chuyên đề này, chúng tôi chỉ đề cập đến việc tác động của mạng xã hội lên các bạn trẻ như thế nào? Mặt tích cực và tác động tiêu cực của mạng xã hội đến tầng lới thanh thiếu niên hiện nay.