Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Từ tư liệu dòng họ đến di sản thế giới

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh

Người thực hiện : Thanh Huyền, Lê Vinh, Minh Chiến, Trường Thông

Thời lượng : 24.02 phút

Tính độc bản và nguyên bản của di sản càng cao thì thông điệp lịch sử, giá trị của di sản càng lớn. Thế nhưng, bản chất của di sản là thuộc về quá khứ và dễ bị lãng quên. “Từ di sản dòng họ đến di sản thế giới” là câu chuyện kể về cách lưu giữ và bảo quản tư liệu của một dòng họ khoa bảng tại Hà Tĩnh; chỉ ra cách nâng tầm và phát huy giá trị di sản.