Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Trăm dâu đổ đầu tằm

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Người thực hiện : Hoa Mơ, Hoài Thanh, Thanh Giang, Thế Toản, Minh Tân

Thời lượng : 18.24 phút

Những năm gần đây, BHXH Việt Nam liên tục cảnh báo về nguy cơ “vỡ quỹ Bảo hiểm Y tế”. Tốc độ bội chi quỹ BHYT tăng nhanh hàng năm. Từ đây, nhiều giải pháp mạnh nhằm tăng cường công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT đã được triển khai. Trong đó, giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT được BHXH khẳng định là “giải pháp của mọi giải pháp”. Chính thức triển khai từ tháng 4/2018, “giao dự toán” có thực sự phát huy hiệu quả như mong muốn? Các cơ sở khám chữa bệnh đã có giải pháp như thế nào để xoay xở với nguồn quỹ giao thấp hơn các năm? Quyền lợi của người có thẻ BHYT có được đảm bảo? .