Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Thầy Cô phải đẹp

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Người thực hiện : Hồng Hải - Ngọc Điệp

Thời lượng : 21.00 phút

THẦY CÔ PHẢI ĐẸP