Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Tái sinh nước

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước

Người thực hiện : Đức Hiến - Huỳnh Nguyên

Thời lượng : 19.52 phút