Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Sáp nhập thôn, tổ khu phố - Kinh nghiệm thực tiễn từ Thanh Hóa

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Người thực hiện : Mai Hương – Tiến Dũng – Xuân Sơn – Thanh Văn – Lê Quang.

Thời lượng : 14.35 phút