Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Nông trại ếch ộp - Sản xuất nông nghiệp theo cách truyền thống

Đơn vị sản xuất : Hãng phim Hội Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Huỳnh Bá Phúc

Thời lượng : 12.14 phút

Trong khi đa phần nông dân vẫn thích sử dụng thuốc hóa học cho rau, màu để tăng năng suất, chạy theo lợi nhuận thì chàng trai “9X” Trương Thành Đạt chọn cách làm ngược lại: tuyệt đối không phun thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chấp nhận cho sâu, bệnh tấn công để xây dựng hệ sinh thái tự nhiên. Sau 3 năm xây dựng, nông trại Ếch Ộp đã trở thành địa chỉ tin cậy của những người chuộng rau sạch. Mô hình phù hợp với kinh tế trang trại hộ gia đình, đồng thời góp phần vào việc bảo vệ môi trường.