Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Nơi khởi phát nền quân chủ

Đơn vị sản xuất : Ban Khoa giáo, Đài THVN

Người thực hiện : Trương Công Tú, Nguyễn Hồng Nhung, Dương Văn Thuân, Nguyễn Lê Châm, Đinh Văn Thông, Vũ Văn Trọng

Thời lượng : 27.00 phút

Phim mượn câu chuyện về Đinh Tiên Hoàng Đế thu phục 12 sứ quân, dựng nên triều đại quân chủ phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam để truyền tải những thông điệp về khát vọng tự chủ cả về văn hóa, chính trị; truyền tải thông điệp về thế nước lòng dân, sức mạnh khi có được sự ủng hộ của nhân dân. Câu chuyện về Nơi khởi phát nền quân chủ xét cho cùng lại là những bài học không bao giờ cũ về dựng nước và giữ nước.