Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Lớn cùng con

Đơn vị sản xuất : Trung tâm SX các chương trình giáo dục

Người thực hiện : "Ninh Quang Trường,Kiều Phượng, Anh Phương,Thu Quỳnh, Lan Dung, Tấn Phát

Thời lượng : 26.33 phút

"Lớn cùng con"" là chương trình chia sẻ các góc nhìn đa dạng xung quanh một vấn đề được cha mẹ và con quan tâm trong gia đoạn con bắt đầu có những thay đổi về tâm sinh lí và phát sinh nhiều vấn đề ngoài xã hội. Chương trình có sự tư vấn của các chuyên gia tâm lí, đưa ra các lời khuyên hữu ích, có thể áp dụng ngay cho các gia đình Chủ đề ""Khi con bị bắt nạt"" nói lên một hiện trạng phổ biến trong học đường hiện nay "