Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Kiệt tác giữa mây ngàn

Đơn vị sản xuất : Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thời lượng : 24.25 phút