Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Kiến trúc độc đáo chùa Keo Thái Bình

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

Người thực hiện : Ninh Thanh – Thanh Giang – Đặng Phương

Thời lượng : 16.45 phút

Chùa Keo Thái Bình được xây dựng từ năm 1630, là một ngôi chùa tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc thế kỷ 17. Đến nay đã gần 400 năm nhưng chùa vẫn giữ nguyên những giá trị về kiến trúc, văn hóa, lịch sử. Tác phẩm tìm hiểu những nét riêng có trong kiến trúc của chùa Keo để thấy được những giá trị độc đáo của ngôi chùa đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt