Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Kiên quyết di dời 20 nghìn chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng

Người thực hiện : Lãnh Thiết, Hoàng Hương

Thời lượng : 22.48 phút

Phong tục nuôi nhốt gia súc, gia cầm ở dưới gầm sàn nhà ở của người dân nông thôn gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Cao Bằng kiên quyết di dời hơn 20 nghìn chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà đã vấp phải nhiều rào cản, bởi thói quen nuôi gia súc ở dưới gầm sàn nhà ở đã in sâu vào tiềm thức từ bao đời nay của người Tày, Nùng. Do vậy, đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc, theo đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác thực hiện, cùng với các chính sách hỗ trợ kinh phí là yếu tố quyết định làm thay đổi diện mạo nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 số hộ đưa chuồng trại ra khỏi sàn nhà đạt 50% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVIII đề ra.