Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Không trở về cát bụi

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Huế

Người thực hiện : Thanh Nhàn, Văn Thanh, Mỹ Linh

Thời lượng : 23.22 phút

Chương trình là câu chuyện xúc động về những người hiến tạng người thân của mình khi qua đời, qua đó gửi đến thông điệp cho đi là nhận lại để sự sống được nối dài khi biết làm điều có ích cho người khác.