Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Đổi đời cho rác

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

Người thực hiện : Trịnh Huỳnh Thanh - Nguyễn Thanh Muôn - Trần Văn Nam

Thời lượng : 17.39 phút

Mỗi ngày Bình Dương phát sinh khoảng 1600 tấn rác thải. Hệ thống thu gom rác phát triển rộng khắp đã giải quyết được bài toán về rác thải sinh hoạt. Nếu tính trên bình diện cả nước, lượng rác thải ra mỗi ngày là một con số khổng lồ, tiềm ẩn một nguy cơ về ô nhiễm môi trường rất cao nếu không được thu gom và xử lý đúng cách. Thực tế chất thải rắn lại là một nguồn tài nguyên có giá trị, nếu chúng ta biết khai thác. Nhưng hiện nay nguồn tài nguyên này đang bị lãng quên. Và hàng ngày các tỉnh thành ở Việt Nam tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để xử lý chúng. Tại Bình Dương, chất thải rắn sinh hoạt đang được tận dụng để làm ra điện và nhiều sản phẩm khác như phân bón hữu cơ, gạch không nung….góp phần giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường và mang lại giá trị kinh tế từ xử lý rác thải…