Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Công nghệ cao không chỉ là nhà kính

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Người thực hiện : PHÒNG THỜI SỰ ĐÀI PT-TH LÂM ĐỒNG

Thời lượng : 15.22 phút

Hiện nay Đà Lạt- Lâm Đồng được xem là địa phương đi đầu trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kéo theo đó là diện tích nhà kính cũng tăng lên nhanh chóng gây mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường và nhiều tác động đến sức khỏe con người. Vấn đề này xảy ra là do nhiều nông dân và các nhà chức tranh chưa hiểu đủ, hiểu đủ và tuân thủ đúng nguyên tắc về nông nghiệp công nghệ cao và thường đánh đồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phải là phải canh tác trong nhà kính. Chuyên đề khoa giáo “ công nghệ cao không chỉ là nhà kính” sẽ phân tích nhiều khía cạnh và của việc áp dụng nông nghiệp công nghệ cao thế nào là đúng, khi nào thì nên sử dụng nhà kính trong canh tác và giải quuyết các vấn đề nông dân gặp phải hiện nay như thế nào dựa trên các dữ liệu của các nhà khoa học và thực tế xảy ra ở địa phương./.