Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Câu chuyện lòng hang

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự, Đài THVN

Người thực hiện : Trịnh Quang Bách

Thời lượng : 25.35 phút

Một phát hiện đáng kinh ngạc bởi các nhà khoa học Việt Nam về hệ thống hang động núi lửa Tây Nguyên. Đáng kinh ngạc hơn khi hệ thống hang động này được công bố hiện đang nắm giữ kỷ lục Đông Nam Á về chiều dài, đồng thời cũng là nơi tìm thấy di cốt người tiền sử đầu tiên tại Tây Nguyên. Một sêri phim tài liệu hoa học theo dấu chân các nhà khoa học với mục đích làm nổi bật các giá trị khoa học về địa chất, giá trị độc đáo về văn hoá, sinh thái và khảo cổ học, phù hợp với tiêu chí cho một công viên địa chất toàn cầu mà UNESCO đề đang xuất.