Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Căn bệnh bị lãng quên

Đơn vị sản xuất : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Người thực hiện : HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH TFS

Thời lượng : 24.05 phút