Các kỳ liên hoan trước

Ông Hoàng Tuấn Dũng - Giám đốc Đài PT-TH Ninh Bình, đại diện đơn vị đăng cai tổ chức LHTHTQ lần thứ 40 - đã có buổi giao lưu trực tuyến với khán giả vào ngày 15/12.