Các kỳ liên hoan trước

Bên cạnh 30 giải vàng, BGK đã chọn ra được 54 tác phẩm xuất sắc khác xứng đáng nhận giải Bạc trong LHTHTQ năm nay.

Sau đây là danh sách các tác phẩm đạt giải Bạc tại LHTHTQ lần thứ 39:

Screen Shot 2019-12-14 at 2 
Screen Shot 2019-12-14 at 2 
Screen Shot 2019-12-14 at 2 
Screen Shot 2019-12-14 at 3 
Screen Shot 2019-12-14 at 3