Các kỳ liên hoan trước

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả rạng rỡ chụp ảnh cùng cúp và hoa của LHTHTQ 38.

Dưới đây là thông báo của BTC về giá trị giải Vàng, giải Bạc, Bằng khen của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38.

Đơn vị tính: Nghìn đồng/Giải thưởng

201512191756351063-1482598631054

 

201512191758239477-1482598644760

 

* Các giải thưởng khác:

- Bằng khen tích cực (24 đơn vị): 2.420.000 đồng/giải

* Tiền thưởng kèm theo các giải sẽ được Ban Tổ chức chuyển khoản về đơn vị dự thi theo số tài khoản của đơn vị dự thi đăng ký trên phần mềm Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Các đơn vị kiểm tra số tài khoản trên phần mềm Liên hoan Truyền hình toàn quốc.