Ca nhạc

Tôi 1 ngày + 1

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Khánh Minh

Thời lượng : 26.59 phút

Chương trình là thông điệp đến các bạn trẻ của ngày hôm nay: Mỗi con đường mình lựa chọn đều dẫn đến một kết quả, một đích đến. Vậy nên hãy sống để ko hối hận vì những lựa chọn của mình, hãy quan tâm đến mọi người nhiều hơn, hãy sống và lựa chọn sáng suốt để có một cuộc đời lành mạnh, vui tươi và hữa ích.