Ca nhạc

Phàm Trần ai tỏ sự tiên

Đơn vị sản xuất : Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

Người thực hiện : Nhóm tác giả Lại thu Thủy

Thời lượng : 27.00 phút

Tín ngưỡng thờ Mẫu đã có từ lâu đời, đó là đặc trưng của tín ngưỡng thờ nữ thần của cư dân nông nghiệp.Trải qua nhiều thăng trầm, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đã có lúc bị ngăn cấm, nhiều đền thờ, di tích bị tàn phá. Qua những thăng trầm của lịch sử mà lối thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cũng có nhiều biến dạng, đặc biệt trong hơn 1 năm qua, khi Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu được Unessco công nhận là di sản văn hóa đại diện của nhân loại thì nhiều hình thức biến tướng trong hầu đồng diễn ra: Hình ảnh cậu đồng hầu giá Quan Hoàng Bảy còn chơi bài cùng hầu dâng, Hình ảnh cô đồng hầu giá cô đôi tại một lễ hội và để cho người dân thoải mái nhét tiền vào ngực,...còn rất nhiều những hình ảnh phản cảm khác nữa làm mất đi sự uy linh của Thánh Mẫu, nét đẹp trong Tín ngưỡng Thờ Mẫu, vốn là nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc. Vì thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu là nghi thức tâm linh dân gian truyền miệng. Mỗi thầy có một lối thực hành theo sự hướng dẫn của đồng cựu, đồng thầy và sự mách bảo của tiên thánh qua những lần báo mộng, cho nên nhiều thầy lấy cớ làm sai đi nhiều so với lối cổ. Dù tiên thánh sẽ mách bảo từng người, và phụ thuộc vào đặc điểm của vị thánh bản mệnh sẽ chi phối lối hầu, cách múa, nhưng những quy định chung như quan khi khai quang phải uy nghiêm, các chầu, các cô thì vui vẻ, nhí nhảnh đã trở thành quy tắc chung trong hầu đồng. Vì những lẽ đó, và hơn hết là giữ gìn nét đẹp cổ truyền trong Tín ngưỡng thờ Mẫu, và truyền bá tới công chúng để mọi người hiểu đúng về đạo mà chúng tôi đã xây dựng lên chương trình mang tên: Phàm trần ai tỏ sự tiên