Ca nhạc

Nguyễn Ánh 9 - Lặng lẽ tiếng dương cầm

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN khu vực Nam Bộ

Người thực hiện : HỒNG GIANG - MAI HƯƠNG - VĂN BẢO - HOÀ YÊN - THUỲ LINH

Thời lượng : 27.06 phút

Chương trình là những bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9.