Ca nhạc

Dài theo bước chân chúng tôi

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

Người thực hiện : Nguyên An - Hoàng Nhiên, Vũ Bằng, Ngọc Quý

Thời lượng : 23.54 phút

Ca ngợi các thế hệ bộ đội biên phòng gìn giữ biên cương Tổ quốc